FUKTHANDBOK, utgåva 4

Kompletterande dokument och länkar.

1. Beräkningsprogram

1.1 WUFI

WUFI-programmen utvecklas av Fraunhofer institutet för Byggnadsfysik (IBP) i Holzkirchen, Tyskland. Följande program ingår i serien:

WUFI Pro är det grundläggande och mest använda programmet i serien. WUFI Pro är avsett för att beräkna 1-dimensionella fukt- och temperaturförlopp i byggnadskonstruktioner.

WUFI 2D kompletterar WUFI Pro genom att ge möjligheter till mer komplexa tvådimensionella beräkningar.

WUFI Plus används för att samtidigt beräkna energieffektiviteten och fuktsäkerheten i en byggnad, samt hur dessa påverkas av olika faktorer såsom t.ex. olika fuktlaster och ventilationsnivåer.

WUFI Passive används vid design av passivhus. Användande av WUFI Passive förutsätter kunskaper i WUFI Plus.

Mer information om WUFI-programmen finner du på Fraunfofer Institut für Bauphysik, länk: www.wufi.com.

Utbudet av kurser i Sverige finns på:
www.wufi.se


1.2 TorkaS

TorkaS är ett prognosverktyg för bedömning av uttorkning av nygjuten betong. Mer information om programmet samt möjlighet till nedladdning finns på Fuktcentrums hemsida:
www.fuktcentrum.se

2. Klimatdata

2.1. Klimatdata för 12 orter i Sverige

Bearbetad klimatdata för 12 orter i Sverige. Timvärden baserade på mätningar under perioden 1995 – 2005. Extrema perioder av hög eller låg temperatur eller relativ fuktighet har ersatts med värden för mer normala år under tidsperioden. Klimatdatan omfattar temperatur, relativ fuktighet, globalstrålning, diffus strålning, regn, vindhastighet samt vindriktning.

Orter

2.2. Klimatdata för Sveriges kommuner

SMHI har på uppdrag av Sveby tagit fram klimatdatafiler för typår för alla Sveriges kommuner. Klimatdatafilerna ska representera ett genomsnittligt klimat ur värme- och kylbehovsperspektiv för perioden 1981 tom 2010. De nya klimatdatafilerna representerar samma 30-årsperiod som SMHIs nya normalperiod för Graddagar och Energiindex.
(Ref. Klimatdata för Sveriges kommuner, Svebyprogrammet, Rapport 2016-02-17, Per Levin)
Klimatdatan omdfattar temperatur, relativ fuktighet, vindhastighet, vindriktning samt solstrålnimg.
Klimatdatan samt tillhörande rapporter kan laddas ner från följande hemsida: http://www.sveby.org

 

Pris: 790 kr + moms