Vad, När, Hur och av Vem. Utg 2

Här hämtar du dokument från boken Vad, När, Hur och av Vem. Utg 2

Bilaga 8:1 Projektplan
Bilaga 8:2. WBS Arbetspaketbeskrivning – mall
Bilaga 8:12. Kontrollplan – mall
Bilaga 8:13. Avvikelserapport – mall
Bilaga 8:15. Riskanalys – mall
Bilaga 8:18. Logg över säkerheter för entreprenader – mall

Ladda ner

vad_nar_hur_och_av_vem_650_6227011

Vad, När, Hur och av Vem. Utg 2

”Vad, när, hur och av vem” är titeln på denna bok, men det är också nyckelord i de frågor som fastighetsägare, projektledare, projektörer, entreprenörer och installatörer hela tiden måste söka svar på, oavsett det handlar om upphandling av tjänster, ...

Pris: 770 kr + moms