Att upphandla relining. Beställarhandbok för renovering av spillvattenledningar i bostadshus

bok

900 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”Att upphandla relining” ska ge bostadsföretag och fastighetsägare ett handfast stöd under hela processen från beslut, via upphandling till genomförande av relining (stamrenovering). Handboken riktar i första hand in sig på spillvattenledningar i bostadshus, i de flesta fall kan den också användas i projekt för kontorshus, skolor och liknande.

Här beskrivs hela processen från början till slut. Beroende på upphandlarens kompetens och resurser, och projektets storlek, kan de olika skedena ofta göras enklare än vad som beskrivs här. Handboken som är unik i sitt slag är framtagen av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag i samarbete med Fastighetsägarna.

Fastighetsägare har ett uppdämt behov av renovering av bostadshus, främst från 1950-, 60- och 70-talen. Uttjänta avloppsledningar orsakar i detta bestånd ökande kostnader för reparationer och vattenskador. På grund av detta ökar intresset för relining eller rörinfodring och de senaste tio åren har marknaden för relining vuxit stort. Eftersom relining erbjuder många möjligheter behövs det rekommendationer och råd till fastighetsägare.