Energihandledning ishallar. En guide till effektivare energianvändning i svenska ishallar

av Jörgen Rogstam
bok

500 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
I denna "Energihandledning ishallar" sammanställs referensmaterial om energianvändning i ishallar och vad man kan göra för att effektivisera användningen.

I kapitlen beskrivs de dominerande faktorerna för energianvändningen i hallarna: olika typer av ishallar, energianvändningen i de olika hallarna, byggnadernas uppbyggnad, ispisten (underlaget för isen), värme- och ventilationssystem, kylsystem, belysning samt drift, underhåll och skötsel. I varje kapitel finns några aktuella exempel, bilder, tabeller och diagram samt en referenssammanställning för den intresserade.