Bostäder, Årskostnader 2021

av Repab Fakta
bok
Provläs boken

2 175 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Bostäder, Årskostnader är ett hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader.

Publikationen innehåller nyckeltal och riktvärden som redovisar lämpliga kostnads-/förbrukningsnivåer för bostadsbyggnader. Skriften behandlar också aktuella ämnen inom fastighetsförvaltning.