Bostäder, Årskostnader 2022

av Repab Fakta
bok

2 175 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader. Publikationen innehåller nyckeltal samt riktvärden som redovisar lämpliga kostnads-/förbrukningsnivåer för bostadsfastigheter. Skriften behandlar också aktuella ämnen inom fastighetsförvaltning.