Fastighetsekonomi o fastighetsrätt. Fastighetsnomenklatur. Utg 13

bok

795 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade förvaltnings-, marknads-, värderings- och förmedlingsfrågor samt överlåtelseprocesser och därtill kopplade fastighetsföretags och fastighetsekonomiska analysförfaranden.

I de inledande kapitlen behandlas gällande lagstiftning kring fastigheter i form av Jordabalken, Miljöbalken, Fastighetsbildningslagen, Plan- och bygglagen samt Hyres- och bostadsrättslagstiftningen.

En central roll i boken utgörs av nomenklaturdelen, bilaga 5, med hänvisningar till relevanta kapitel.