Fastighetsvärdering

av Ingemar Bengtsson
bok

422 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

I boken förklaras ingående hur fastigheters värde beror på deras egenskaper, människors värdering av egenskaperna samt samhällets reglering av fastigheters användning.

De två vanligaste värderingsmetoderna, ortsprismetod och avkastningsmetod, beskrivs och problematiseras på djupet.