LCC-kalkyler för en hållbar förvaltning

bok

325 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Skriften visar hur LCC-kalkyler kan underlätta arbetet med att bygga och förvalta fastigheter. Många gånger har de löpande drift- och underhållskostnaderna större ekonomiska konsekvenser än investeringsutgiften. En LCC-kalkyl (Life Cycle Cost) beaktar alla kostnader en fastighetsinvestering  medför under hela sin livscykel.

Några av fördelarna med LCC-kalkyler är att de:

  • bidrar till långsiktig hållbarhet
  • bidrar till budgetarbetet
  • bidrar till bättre upphandlingar