Skolor, Årskostnader 2021

av Repab Fakta
bok
Provläs boken

2 175 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Den nya utgåvan av Skolor är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader.

Publikationen innehåller nyckeltal samt riktvärden som redovisar lämpliga kostnads-/förbrukningsnivåer för skolbyggnader. Skriften behandlar också aktuella ämnen inom fastighetsförvaltning.

Du kan även jämföra dina egna förvaltningskostnader med motsvarande fastigheter i övriga landet (statistikavsnitt).