Underhållskostnader 2021 + checklista

av Repab Fakta
bok
Provläs boken

4 095 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Underhållskostnadsboken hjälper Dig att planera och budgetera underhållet av Din fastighet. Till boken hör också en checklista som är enkel att ha med vid besiktningar av underhållsåtgärder. I Underhållskostnadsboken redovisas aktuell kostnad, tidsåtgång och intervall, för c:a 4 500 åtgärder.

Åtgärderna omfattar:
* Mark
* Bygg
* Måleri
* VVS
* El och tele
* Transporter
* Hiss
* Styr- och regler
* Utrustning

Information finns om varje åtgärd:
• Tidsåtgång
• Arbetskostnad
• Materialkostnad
• Förslag på underhållsintervall
• Totalkostnad
• Vad ingår i åtgärden