Underhållskostnader inkl checklista Repab Fakta 2023

av Repab Fakta
Bok

4 495 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Underhållskostnadsboken hjälper Dig att planera och budgetera underhållet av Din fastighet. Till boken hör också en checklista som är enkel att ha med vid besiktningar av underhållsåtgärder. I Underhållskostnadsboken redovisas aktuell kostnad, tidsåtgång och intervall, för c:a 4 500 åtgärder.

Åtgärderna omfattar:
* Mark
* Bygg
* Måleri
* VVS
* El och tele
* Transporter
* Hiss
* Styr- och regler
* Utrustning

Information finns om varje åtgärd:
• Tidsåtgång
• Arbetskostnad
• Materialkostnad
• Förslag på underhållsintervall
• Totalkostnad
• Vad ingår i åtgärden