Adm och gränsdragningslista 11. Hjälpmedel för upprättande av beskrivning och gränsdragningslista av administrativa arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning

bok

2 102 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Adm 11 är ett hjälpmedel för att upprätta beskrivningar för administrativa arbetsuppgifter och gränsdragningar inom fastighetsförvaltning.

Efter bearbetning av Adm 11 med strykningar och tillägg av text kan beskrivningen användas för att upphandla och träffa avtal om fastighetsförvaltning på entreprenad. Samtliga texter i Adm 11 har gåtts igenom och även strukturen i dokumentet har setts över.

Här har också den del av Gränsdragningslista 06 som berör administrativa arbetsuppgifter uppdaterats och integrerats vilket ger en bättre överskådlighet och minskar risken för motstridigheter.