Energioptimering 10. Hjälpmedel för upprättande av förfrågningsunderlag för tekniska installationer avseende tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll och energioptimering

bok

3 467 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”Energioptimering 10” är ett hjälpmedel för upprättande av förfrågningsunderlag för tekniska installationer avseende tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll och energioptimering.

Mallen innehåller utdrag av Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10, SF 06, Adm 06 och Teknik 06 genom att vissa texter valts ut och förändrats något i förhållande till texterna i ursprungsdokumenten. Dessutom har det tillkommit en hel del texter om energioptimering som inte finns i originaldokumenten.Digital version av dokumentet hittar du hos AFF – Forum för förvaltning och service.