Gränsdragningslista 06. Hjälpmedel för att upprätta gränsdragningslistor i förvaltningsentreprenader

bok

1 321 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Gränsdragningslista 06 är ett hjälpmedel dels för att bestämma en förvaltningsentreprenads omfattning i avseende på arbetsuppgifter och materialanskaffning dels för att bestämma vilka arbetsuppgifter och materialkostnader som ska ingå i entreprenörens fasta arvode.

Dokukmentet består av tabell med samtliga koder och rubriker i Adm 06 och Teknik 06. Ersätter Gränsdragningslista 99.