Gränsdragningslista VT 04. Hjälpmedel för att precisera ansvar och ersättning för verksamhetsanknutna tjänster

bok

1 411 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Gränsdragningslista VT 04 är ett hjälpmedel för att bestämma vem som ansvarar för olika tjänster och om dessa tjänster ska ingå i entreprenörens fasta arvode eller ersättas särskilt.

Listan är ett särskilt viktigt dokument då flera entreprenörer samverkar inom samma förvaltningsobjekt. Den kodade strukturen överensstämmer med den i Beskrivning VT 04.

Bör ej blandas ihop med Gränsdragningslista 99 som behandlar fastighetsanknutna tjänster.Digital version av dokumentet hittar du hos AFF – Forum för förvaltning och service.