SF 06. Hjälpmedel för att upprätta särskilda föreskrifter för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster

bok

1 321 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
SF 06 är avsedd att användas vid upphandling av såväl fastighetsförvaltning som verksamhetsanknutna tjänster.

Särskilda föreskrifter är avsedda för att vid behov förtydliga och precisera bestämmelserna i ABFF 04 så att de anpassas till den enskilda entreprenaden. Har samma struktur som ABFF 04. Uppdaterad version av SF 04.