SF 12. Version 2. Hjälpmedel för att upprätta särskilda föreskrifter för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster.

bok

1 321 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Särskilda föreskrifter (SF) är avsedda för att vid behov förtydliga och precisera bestämmelserna i ABFF 12 så att de anpassas till den enskilda entreprenaden. SF 12 är ett hjälpmedel för att upprätta sådana uppdragsspecifika särskilda föreskrifter.

Sedan 2010 har Upphandlingsföreskrifterna, Aff-definitionerna, Adm, Teknik och ABFF uppdaterats och getts ut i nya utgåvor. En hel del av dessa förändringar påverkar Särskilda föreskrifter (SF) vilket inneburit att en uppdatering gjorts till Särskilda föreskrifter 12 (SF 12).

Några av de större förändringarna är:

-Vissa termer har setts över, t ex har entreprenör (E) konsekvent ändrats till leverantör (L)
-Samtliga hänvisningar till ABFF har omarbetats
-Vissa texter i övrigt med direkt koppling till ABFF har setts över
-Rådstexter om felavhjälpande underhåll och ersättningsregler har införts

I denna version 2 av SF 12 har rekommendation av indexserie i avsnitt SF6.13 ändrats från AKI till LCI, och med indexserier enligt 2007 års SNI-kodsindelning.