Teknik och gränsdragningslista 11. Hjälpmedel för upprättande av beskrivning och gränsdragningslista av tekniska arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning

bok

2 102 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Teknik 11 är ett hjälpmedel för att upprätta beskrivningar för tekniska arbetsuppgifter och gränsdragningar inom fastighetsförvaltning.

Teknik 11 kan även användas för interna avtal det vill säga upprätta avtal mellan parter inom samma organisation.

Efter bearbetning av Teknik 11 med strykningar och tillägg av text kan beskrivningen användas för att upphandla och träffa avtal om fastighetsförvaltning. Samtliga texter i Teknik 11 har gåtts igenom och även strukturen i dokumentet har setts över.

Huvudsyftet med uppgraderingen av Teknik 06 till Teknik 11 har varit att det ska bygga på samma struktur som Adm 11. Gränsdragningslista 06 har, liksom i Adm 11, integrerats. Detta gör att mängden dokument minskar och större tydlighet uppnås. I och med detta upphör behovet av Gränsdragningslista 06.

En del texter om ersättningsregler som fanns i Teknik 06 har plockats bort. De hör inte hemma i ett beskrivningsdokument och återfinns nu i den digitala versionen av Särskilda föreskrifter.