Allmänna fastighetsrätten. En introduktion. Utg 5

av Richard Hager
bok

251 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
Litteraturbevakning - FastighetsförvaltningPrenumerera på ny litteratur inom Fastighetsförvaltning

Boken är en introduktion till ämnet allmän fastighetsrätt och behandlar i första hand huvudfrågor inom ämnet.

I boken behandlas regler om vad som utgör:

  • fast egendom
  • regler om köp, gåva och byte av fast egendom
  • regler om servitut och nyttjanderätter till fast egendom
  • regler om sakrättsliga förhållanden avseende fast egendom
  • regler om inskrivning

Boken är utmärkt för den som söker en bred framställning över den allmänna fastighetsrätten. Här finns även litteraturhänvisningar för den som är i behov av ytterligare fördjupning.