Allmänna fastighetsrätten. En introduktion. Utg 5

av Richard Hager
bok

251 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

En introduktion till ämnet allmän fastighetsrätt, som målar en bred bild av regler och frågeställningar kring ämnet. Läsaren får förutom en övergripande kunskap i området, även uppmuntran till fördjupning med hänvsningar till texterna. 

Om boken 
"Allmänna fastighetsrätten – En introduktion" ger dig inledande kunskap till ämnet Allmän Fastighetsrätt och behandlar i första hand huvudfrågor inom ämnet. Boken tar upp ett stort urval av frågor och regler, som till exempel: 

◾️Vad utgör fast egendom? 
◾️Regler om köp, gåva och byte av fast egendom
◾️Regler om servitut och nyttjanderätter till fast egendom
◾️Regler om sakrättsliga förhållanden avseende fast egendom
◾️Regler om inskrivning

Boken "Allmänna fastighetsrätten – En introduktion" vänder sig till dig som söker en bred redogörelse av den allmänna fastighetsrätten. Du finner även möjlighet till att fördjupa dig vidare, via litteraturhänvisningar.

Om författaren
Richard Hager är docent i civilrätt och verksam vid Juridiska institutionen på Stockholms Universitet, där han forskar och undervisar i fastighetsrätt.

Hager har tidigare erfarenhet från Uppsala universitet och institutionen för Fastigheter och byggande, Kungliga tekniska högskolan, och står bakom ett skrifter titlar inom området.