Fastighetstransaktioner i praktiken. Utg 2

av Nils Larsson, Assur Badur, Ulf Jensen, Stieg Synnergren
bok

592 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Boken ger en allmänn orientering om reglerna och hanteringen av alla de olika formerna för fastighetstransaktioner. Vad som gäller i olika situationer och hur handlingar ska upprättas.

I det inledande avsnittet redovisas regler för fast egendom, rättigheter i fastighet, byggrätter med mera. Vidare behandlas finansieringsfrågor, aktuell lagstiftning vid kontroll av en fastighet och dess belastningar och en allmån genomgång av hur en due diligence genomförs. 

Detta är den andra upplagan.