Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken. Utg 6

av Nils Larsson, Stieg Synnergren
bok

597 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Lokalhyra avser upplåtelser av hus eller delar av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelser av mark för byggnader i kommersiell verksamhet. För båda dessa kommersliella upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd.

Boken informerar på ett lättillgängligt sätt om de regler som gäller för lokalhyra och anläggningsarrende. Boken tar också upp refererade rättsfall och formulär till avtal och uppsägningar.