Rättsfallssamling i fastighetsrätt 2022/2023. Utg 12

bok

371 kr exkl.moms

Rättsfallssamling i fastighetsrätt innehåller en sammanställning av
illustrativa rättsfall på fastighetsrättens område.

Boken är primärt avsedd att användas som komplement vid undervisningen i fastighetsrätt på juristutbildningen, men kan i övrigt vara till nytta för den som vill nå fördjupade kunskaper inom området.

Strukturen i boken följer det upplägg som i skrivande stund råder
för grundkursen Civilrätt D på Stockholms universitet.