Lätt att bygga rätt! Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus-. FoU VÄST 1303

av Eva Sikander, Svein Ruud
bok

250 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
I rapporten ”Lätt att bygga rätt!” utvärderas ett antal alternativa och robusta teknik- och systemlösningar som genom effektiv och kvalitetssäkrad produktion har goda möjligheter att nå de krav som ställs på lågenergihus: det blir med andra ord både ”lätt att bygga rätt” som ”lätt att förvalta rätt”.

Produktionen av lågenergihus och passivhus måste utföras med rätt kunskap, noggrannhet och kvalitetstänkande i alla led i bygg- och förvaltningsprocessen för att byggnaderna ska bli energieffektiva, energieffektivt beständiga och med säkerställd god innemiljö och beständighet.