Passivhus för skolor och förskolor

bok

315 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
"Passivhus för skolor och förskolor" ska vara ett stöd i byggprocessen för dem som funderar på att bygga skolor och förskolor enligt passivhuskriterierna (”nästan nollenergihus”). Boken riktar sig till beställare och deras projektledare, till energisamordnare och till företrädare för de olika fackområden som berörs. Frågeställningar kring hur man bygger passivhus uppmärksammas eftersom det enligt ett EU-direktiv senast 2019 ska införas krav inom alla medlemsländer på att offentliga byggnader som uppförs minst ska uppfylla kriterierna för "lågergihus”.


Skriften är uppdelad i fyra delar. Den första ger en inledande orientering om lokalbyggnaders energianvändning samt en förståelse för passivhus. Den tar även om vad byggherren bör ha med i planeringen rörande byggnadens övergripande egenskaper – utformning, uppglasning och värmesystem. I den andra delen presenteras exempel på energieffektiva skol – och förskolebyggnader. Den tredje delen ger ingående teknisk beskrivning av konstruktions- och installationslösningar och den fjärde och sista delen är en konkret checklista med alla aktuella programkrav.