Arbetsmiljö 2021

av Lars Åhnberg
bok

115 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Arbetsmiljö 2021 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2021 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter.

Senaste ändringar:

•Under 2020 har fyra ny arbetsmiljöföreskrift beslutats "Arbetsplatsens utformning" (AFS 2020:1) fr o m 1 januari 2021.
"Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av sjukdomen covid-19" (AFS2020:2) fr o m 18 mars 2020,
"Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19" (AFS 2020:9) fr o m 1 januari 2021 och "Arbetsanpassning" (AFS 2020:5) fr o m 1 juni 2021.

•Ändringar har gjorts i "Smittrisker" (AFS 2018:4), "Användning av arbetsutrustning" (AFS 2006:4) "Provning med över- eller undertryck" (AFS 2006:8) "Användning och kontroll av trycksatta anordningar" (AFS 2017:3) "Hygieniska gränsvärden" (AFS 2018:1) "Kemiska arbetsmiljörisker" (AFS 2011:19).

•Dessutom har två mindre ändring gjorts i arbetsmiljölagen.