Arbetsmiljö 2022

av Lars Åhnberg
bok

139 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Arbetsmiljö 2022 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2022.

Under 2021 har ändringar gjorts i följande arbetsmiljöföreskrifter:

• ”Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19” (AFS 2020:9) fr o m 1 juli 2021 och 1 januari 2022
• ”Hygieniska gränsvärden” (AFS 2018:1) fr o m 27 september 2021
• ”Smittrisker” (AFS 2018:4) fr o m 20 november 2021

Med Arbetsmiljö 2022 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 174 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för skyddsombud.