Asbest - arbeta på rätt sätt. Utg 7

bok

245 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
Litteraturbevakning - Arbetsmiljö Prenumerera på ny litteratur inom Arbetsmiljö

Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Men asbest finns fortfarande kvar i byggnader, maskiner, fartyg och flera andra områden. Risk för exponering finns till exempel i samband med rivning, reparationer och underhåll.

Bokens syfte är att ge underlag för ett åtgärdsprogram avseende
inventering och hantering av asbest i byggnader,
fartyg och maskiner.
• att ge skyddsombud och arbetsledning insikter
om riskerna och hur man i det dagliga miljöarbetet
ska bevaka att skydds- och hanteringsföreskrifter
följs och att beslutade åtgärder genomförs på
föreskrivet sätt
• att ge arbetstagare information om riskerna vid
hantering av asbest och hur man ska skydda sig.