Bättre arbetsmiljö - BAM Handbok. Utg 16

av Robert Jakobsson, Krister Skoglund
bok

465 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
Litteraturbevakning - Arbetsmiljö Prenumerera på ny litteratur inom Arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö – Handbok är en uppslagsbok med de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats.

Boken tar upp såväl den fysiska arbetsmiljön som den organisatoriska och sociala. Om man på arbetsplatsen vill ha ytterligare kunskap inom ett eller flera arbetsmiljöområden innehåller handboken referenser till fördjupningslitteratur.

Handboken utgör tillsammans med utbildningsmaterialen Bättre arbetsmiljö – Chefens och skyddsombudets roll samt Bättre arbetsmiljö – För alla medarbetare en bra grund för ett aktivt arbetsmiljöarbete på företaget.