Hantera risker. Systematiskt arbetsmiljöarbete

bok

245 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Alla företag som har anställda ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall. I det förebyggande, systematiska arbetsmiljöarbetet blir därför hanteringen av verksamhetens arbetsmiljörisker mycket viktig.

Arbetet med att hantera riskerna kan beskrivas som en kontinuerlig process i stegen: undersöka, riskbedöma, åtgärda riskerna och kontrollera att åtgärderna genomförts samt gett avsedd effekt. Boken utgår från denna process och belyser när, var och hur en verksamhet systematiskt kan arbeta med att ta bort eller minska sina arbetsmiljörisker.

Boken vänder sig till chefer, skyddsombud, arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, ergonomer och övriga som kan påverka och stödja chefer och skyddsombud i arbetet med att hantera risker.