Bästa inneklimat till lägsta energikostnad - Utgåva 3

av Gunnel Forslund, Jan Forslund
bok
Provläs boken

557 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bokTiteln finns även tillgänglig som E-bok
446 kr
Litteraturbevakning - FastighetsförvaltningPrenumerera på ny litteratur inom Fastighetsförvaltning
Litteraturbevakning - Miljö/EnergiPrenumerera på ny litteratur inom Miljö/Energi

Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt hur en byggnad, dess fastighetsorganisation och kunder kan fungera sett ur ett energiperspektiv och utifrån en helhetssyn. Genom att analysera driftskostnader och energiinvesteringar ur ett sociotekniskt perspektiv får man ett helhetsgrepp på alla kostnader, där teknik, organisation och kunder samverkar.

Målgrupp är drifttekniker/ingenjörer, teknikchefer, miljöchefer, energiexperter med flera som arbetar med energieffektivisering i eller med fastighetsorganisationer. 

Framgångsfaktorer för en lyckad energieffektivisering; arbetsprocesser, samverkan, konflikthantering, möteskultur och vikten av energistrategier tas upp. Inneklimatets olika delar och parametrar förklaras samt hur en byggnad och dess installationssystem påverkar energianvändningen.

Kundens betydelse i energieffektiviseringsarbetet belyses och diskuteras.

I boken finns exempel på praktiska checklistor för uppföljning och funktionskontroller som kan användas i den egna verksamheten.

Boken lämpar sig som kurslitteratur där ett helhetsgrepp tas på energieffektivisering och lönsamhet.

Ladda ned mallar, checklistor och exempel.