E-BOK Bästa inneklimat. Utg 3 E-bok

av Gunnel Forslund, Jan Forslund
E-bok

446 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bokTiteln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
557 kr

Boken Bästa inneklimat till lägsta energikostnad vänder sig till miljöchefer, teknikchefer, energiexperter, ingenjörer och drifttekniker samt andra som jobbar med energieffektivisering i samband med fastighetsorganisationer.
Skriften förklarar hur en byggnad, dess kunder och fastighetsorganisation fungerar utifrån ett energi- och helhetsperspektiv.

Syftet med boken är att förmedla erfarenheter kring energieffektivisering och driftkostnader med en socioteknisk synvinkel för att uppnå bäst inneklimat till lägst kostnad där organisation, kunder och teknik samverkar.

Läsarna får kunskap om vikten av samverkan, möteskultur, arbetsprocesser, energistrategier och konflikthantering i hur energieffektivisering kan blir så framgångsrik och lyckad som möjligt. Även alla faktorer gällande inneklimatet beskrivs samt hur energianvändningen påverkas av själva byggnaden och dess installationssystem. I boken diskuteras också kundens betydelse i energieffektiviseringsarbetet.

Det finns exempel på checklistor för funktionskontroller och uppföljning som kan användas i arbetet. Boken kan även nyttjas i utbildningssyfte som kurslitteratur.

Checklistor, mallar och exempel finns för nedladdning.