Byggnader i energisystem. Exempel och strategier för låg energiförbrukning.

bok

295 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”Byggnader i energisystem” har som syfte att utmana tankesätt och stimulera till bredare angreppssätt vid investeringar i befintliga och nya byggnader.

Här presenteras elva inspirerande exempel på olika systemlösningar, nytänkande och tekniskt intressanta, som kan leda till minimerade energiförluster, användning av förnyelsebara energikällor och lagring av energi. Till exempel behandlas byggnadens utformning och läge (termiskt klimat, solinstrålning samt byggnadsstomme som energilager), olika byggnadsinstallationer (ventilation, värmepumpar, solenergi och geoenergi) samt brukarsamverkan.

Boken vänder sig till alla som arbetar med energifrågor och fastighetsutvecklingsprojekt i offentliga fastighetsorganisationer.