E-BOK Byggekologi. Utg 3 E-bok

av Maria Block, Varis Bokalders
E-bok

950 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
950 kr

Boken Byggekologi – kunskaper för ett hållbart byggande innehåller kunskaper för att bygga miljöanpassade samhällen och byggnader. Du lär dig om vad du ska ta hänsyn till för att skapa en hållbar utveckling inom byggbranschen.


Byggekologi omfattar fyra viktiga huvudområden:
• Hur man bygger sunda hus.
• Hur man bygger hus där man är sparsam med resurser som el, vatten, avfall och värme.
• Hur man sluter kretsloppen på de flöden som går igenom huset.
• Hur man anpassar hus och stadsdelar till platsen.

Detta är den tredje version av boken där samtliga kapitel har utvecklats och uppdaterats från tidigare utgåvor. I boken förklarar författarna vilka lärdomar som gjorts, hur statistiken sett ut för utvecklingen och vilka nyheter som tillkommit.
Avsnitten som har omarbetats är planetens gränser och ekosystemtjänster, sunda material och ventilationssystem, solcellsutvecklingen och vågkraften, energieffektiva hus såsom passivhus, eleffektivitet, samt hållbar stadsplanering, urbana odlingar och permakultur.