Förnybar energi. Utg 2

av Göran Sidén
bok

459 kr exkl.moms

 • Just nu finns inte varan i lager
 • Går att beställa som företagskund
 • Utforska liknande titlar inom Energi & Ekologi

Förnybar energi är ett område i snabb utveckling. Den årliga ökningen i världen har varit mer än 20 % åren 2004–2014 för till exempel solceller, vindkraft, biodiesel och geotermisk värme. Utvecklingen drivs av klimatfrågan, där förnybar energi ger en minskning av klimatgaserna. Sverige är ledande på förnybar energi.

Boken ”Förnybar energi” ger en bred översikt över den teknik som finns för olika förnybara energikällor och vilka möjligheter det finns att uppfylla samhällets mål. Boken är avsedd för högskolestudier i energi- och miljöteknik.

Bokens inledande kapitel ger ett historiskt perspektiv på förnybar energi, därefter behandlas följande energislag:

 • Vindkraft
 • Vattenkraft
 • Solvärme
 • Solel
 • Biodrivmedel
 • Geotermisk energi
 • Vågkraft
 • Tidvattenenergi
 • Vätgas
 • Bioenergi