Energibesiktning av byggnader - checklistor på CD, utg 2

bok

395 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Denna cd innehåller mallar, checklistor och beräkningsprogram - verktyg som hjälper dig vid genomförandet av energibesiktningar och energideklarationer. Hjälpverktygen stöder dig under hela energibesiktningsprocessen - från insamling av data kring byggnaden och genomförandet av den fysiska besiktningen till sammanställning och rapportering av energieffektiva åtgärdsförslag.