Energibesiktning av byggnader - flerbostadshus och lokaler

av Karin Adalberth, Åsa Wahlström
bok

550 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Den 1 oktober 2006 trädde "Lag om energideklaration för byggnader" (SFS 2006:985) i kraft. Syftet är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader.

"Energibesiktning av byggnader - flerbostadshus och lokaler" beskriver hur en energibesiktning för flerbostadshus och lokaler kan gå till. Boken ska handleda energiexperterna vid framtagning av faktaunderlag till energideklarationer samt handleda en energibesiktning av byggnader.