Livscykelanalys – ringar på vattnet. SIS HB 217:2011

bok

595 kr exkl.moms

  • Just nu finns inte varan i lager
  • Går att beställa som företagskund
  • Utforska liknande titlar inom Energi & Ekologi
”Livscykelanalys – ringar på vattnet” introducerar livscykelanalys (LCA) på ett enkelt sätt, genom att först sätta den i ett sammanhang. Med utgångspunkt från detta fortsätter boken med att ge en praktisk vägledning i hur LCA-studier genomförs enligt de internationella standarderna i ISO 14040-familjen.

På ett konkret sätt och med genomgående exempel visas hur man tillämpar det systematiska och standardiserade sätt som LCA-standarderna beskriver. Detta ger en överblick över produkters miljöpåverkan från utvinning av naturresurser till avfall.

LCA är ett sätt att skaffa en helhetsbild av miljöpåverkan. Livscykelstudier kan genomföras för att jämföra hur olika produkter eller produktversioner påverkar miljön. Detta för att ta reda på om en viss produkt är beroende av resurser som snart blir dyrare på grund av begränsad tillgång i jordskorpan, inför beslut om införande av ny produktionsteknik i en fabrik, vid ny organisation för avfallshantering, för att studera miljökonsekvenser vid ombyggnation av trafikleder eller vid placering av nya affärs- eller industriområden.