Urbana ekosystemtjänster

bok

263 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Ekosystemtjänster handlar inte bara om miljö- och biodiversitetsperspektivet, utan också om hur ekosystemen bidrar till människans livsmiljö och stadens attraktivitet. Även de praktiska och rekreativa nyttor som befintlig och anlagd natur kan skapa i den byggda miljön bidrar.

I rapporten konstateras att det är viktigt och grundläggande att ekosystemtjänster behandlas som en tillgång för livsmiljöer i staden och därmed också arbetet med att planera, gestalta, anlägga och förvalta dessa miljöer. Den innehåller en exempelsamling som kan hjälpa stadsbyggnadsprocessens olika aktörer i olika skeden att förstå nyttan med urban natur.