Kulturmiljön i miljömålssystemet. Delrapport 1

bok

195 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Denna rapport utgör första delen av två delrapporter och avser att kartlägga hur kulturmiljön kommer till uttryck inom befintlig miljömålsuppföljning och identifera kunskapsluckor. Resultaten kommer att ligga till grund för myndighetens fortsatta arbete med att utveckla uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd i delrapport två.