Miljöteknik - för en hållbar utveckling

bok

438 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”Miljöteknik – för en hållbar utveckling” behandlar miljöteknikens roll och möjligheter på företag och i samhället i stort, samt visar att det med framsynt agerande går att vända flera av problemen till möjligheter.

Bokens två första delar ger inblick i utvecklingen och beskriver problembilden. Tanken är att bidra till förståelse för problemen och vad som ligger bakom dem, samt ge insikt om möjligheter till förbättringar. Bokens tredje del tar upp olika angreppssätt för att hantera och jobba med miljöfrågor. I den fjärde delen berörs stora tekniska -system – främst miljörelevanta aspekter för energi-, transport- och avfallssystem.

Boken riktar sig mot utbildningar på högskole-/universitetsnivå, främst ingenjörer och andra studentgrupper som har anknytning till miljöteknikområdet. Det kan exempelvis gälla miljövetare och andra studenter som läser med inriktning mot transporter, logistik, energisystem, samhällsbyggnad, byggande och förvaltning.

Det finns många viktiga utmaningar inom det miljötekniska området som är avgörande avseende långsiktig hållbarhet. Den globala befolkningsutvecklingen och en ökad materiell välfärd har lett till att behovet av material, energi och transporter har blivit större. Baksidan av denna utveckling är ett flertal miljö- och resursproblem.