Riskbedömning av förorenade områden. En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning. Rapport 5977

bok

345 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Det finns ett stort antal förorenade områden i Sverige. Utredning av vilka risker ett förorenat område kan innebära för människors hälsa eller miljön och hur man vid behov kan minska riskerna genom efterbehandling, är en viktig del av miljömålsarbetet. ”Riskbedömning av förorenade områden” beskriver hur man kan bedöma miljö- och hälsorisker kopplade till förorenade områden. Syftet är att uppskatta vilka riskerna kan vara idag och i framtiden och hur mycket riskerna behöver minskas.


Ingår i en serie om tre vägledande rapporter varav de andra är: ”Att välja efterbehandlingsåtgärd” och ”Riktvärden för förorenad mark”.