Detaljplanehandboken. Utg 3

av Kristina Adolfsson, Sven Boberg
bok

697 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
Litteraturbevakning - Byggregler Prenumerera på ny litteratur inom Byggregler

Handboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner, konsultföretag och på statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor.

Boken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är uppdaterad efter ny lagstiftning och nya regler t.o.m. 1 juli 2019.

Författarna beskriver detaljplanering i sin helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor som bland annat Strandskydd, Buller, Skyddsvärdaområden behandlas i temaavsnitt.