Fastighetsindelning och markanvändning. Utg 6

av Barbro Julstad
bok

390 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

En översikt över ett antal bestämmelser som rör fastighetsägares och andras rätt att använda mark- och vattenområden.

Boken innehåller bl a avsnitt om fastigheter och fastighetsbildning, fastighetsanknutna rättigheter, särskilt om 3D-fastigheter, plan- och byggfrågor, grannelagsrättsliga frågor, inlösen och andra tvångsåtgärder samt ersättningsfrågor.

Detta är den sjätte utgåvan.