Parkering för hållbar stadsutveckling

bok

175 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”Parkering för hållbar stadsutveckling” innehåller exempel från såväl Sverige som Europa, där parkering används som styrmedel till exempel med flexibla parkeringstal och gröna parkeringsköp. Den vänder sig främst till ansvariga tjänstemän och politiker i kommunerna, men även till konsulter inom området.

Möjligheten att använda parkering som verktyg för att främja resande med kollektivtrafik och cykel är idag en underutnyttjad potential. Strategiska parkeringsåtgärder är ett av de effektivaste styrmedlen för att locka dagens bilister till att välja miljövänligare färdsätt. Denna skrift ska genom goda exempel inspirera kommunerna att använda parkeringspolitiken som ett styrmedel för en hållbar stadsutveckling.