Performative Streetscapes

bok

308 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Performative streetscapes konkretiserar de globala hållbarhetsmålen i gestaltningen av gaturum och är vårt bidrag till att lyfta behovet av mer hållbara och platsanpassade gaturum i svensk stadsbyggnadspraktik. Boken ger exempel från hela världen och innehåller både teori och en enkel modell som alla kan använda för att analysera hållbarhet i gaturum.

Performative streetscapes riktar sig till planerare, arkitekter, byggare, politiker och andra intresserade.

Engelsk text.