Praktisk parkering

av Carl-Henrik Henrikson
bok

510 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

”Praktisk parkering” är en informationsrik och praktiskt användbar handbok för alla som på något sätt berörs av parkeringsfrågor. Boken behandlar: skötsel och renovering av p-anläggningar, den fysiska miljön kring en parkering, parkeringens värde och kostnader, vad avtal ska innehålla, samt miljö. Boken vänder sig till planerare, arkitekter, förvaltare, fastighetsägare, byggherrar, trafikingenjörer, konsulter, kommuner, högskolor med flera.