Samfälligheter. Praktisk handbok. Utg 9

av Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén
Bok

439 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Samfälligheter är en praktisk handbok för den som har en andel i en samfällighet eller är engagerad i en samfällighetsförening, t ex om du sitter i styrelsen eller är revisor eller på något annat sätt deltar i föreningsarbetet.

Boken är heltäckande när det gäller de mycket speciella reglerna kring juridik, skatt och ekonomi för samfälligheter. Dessutom ges många handfasta råd och tips om det praktiska arbetet i en samfällighetsförening.

Nytt i utgåvan är bland annat:
Kapitlet Moms har uppdaterats på grund av ändrad rättspraxis från EU-domstolen vilket inneburit en ändrad syn på t ex samfällighetsföreningar.

Förslaget om att andelstal ska kunna ändras på ett enklare sätt än tidigare.