HMK Bygg & Anläggning. Projektering BA3. HMK-BA3. T13:1998

bok

318 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
BA3 Projektering ger en bakgrund till projekteringsskedet och tar upp de mät- och kartfrågor som förekommer i denna del av byggprocessen. Terrängmodellen behandlas ingående. Datainsamling som underlag för projektering beskrivs. Val av mätmetoder och tolerenser samt mått- och utsättningssystem tas upp. Kvalitetssäkring har ett eget kapitel.