HMK Bygg & Anläggning. Byggprocessen BA1. HMK-BA1. T14:1996

bok

217 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Denna del i serien Handböcker i Mätnings- och Kartfrågor ger en översiktlig inblick i de dokument och regler som ligger till grund för byggandet, och en mer detaljerad beskrivning av de delar som rör mätning. Dessutom ges en introduktion till kvalitetssäkring samt råd för upphandling av mät- och kartarbeten.